Vóóruit in Werk!

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Is één van uw medewerkers (langdurig) ziek en wilt u samen weer naar werkhervatting? Met een Arbeidsdeskundig onderzoek van ADenzo geeft u voor een vast bedrag richting aan de re-integratie van uw medewerker. Een Arbeidsdeskundig onderzoek is maatwerk, maar bevat altijd:

 • onderzoek naar belasting - belastbaarheid eigen werk / ander werk eigen organisatie
 • onderzoek naar belasting - belastbaarheid ander werk buiten de eigen organisatie
 • een richtinggevend re-integratieadvies
 • een gedegen onderbouwing inzet 1e en/of 2e spoor re-integratie.

Kunnen wij u helpen? Neem contact met ons op zodat wij uw situatie samen kunnen bespreken.


Project Arbeidsdeskundige

Heeft u een (langlopend) project waarvoor Arbeidsdeskundige expertise gewenst is? Onze Arbeidsdeskundigen zijn allen gekwalificeerd en opgenomen in het register voor Arbeidsdeskundigen. Daarnaast kan ADenzo bogen op jarenlange ervaring als het gaat om Arbeidsdeskundige inzet in het publieke en private domein.

Vraagt u gerust naar de mogelijkheden.

Verzuimbegeleiding

Het op inhoud en procedureel (Wet Verbetering Poortwachter) juist begeleiden van uw medewerkers tijdens het proces van verzuim naar werkhervatting, is soms ingewikkeld en tijdrovend. ADenzo kan dit vóór u doen. Wij verzorgen het gehele proces (van ziekmelding tot hervatting) en dragen zorg voor inzet van de juiste interventies. Dit alles gericht op een zo spoedig mogelijke en duurzame hervatting van uw medewerker.

Desgewenst kunnen wij ook uw casmanager, HR-adviseur en leidinggevend kader coachen, trainen en begeleiden op weg naar gedegen eigen regie, zodat uw organisatie maximaal geëquipeerd raakt om grip op verzuim te krijgen en te houden. Dit kunnen wij zowel individueel als groepsgewijs voor u verzorgen, inhouse of op een externe locatie.

Neemt u gerust contact met ons op om uw specifieke wensen door te nemen.

Overige Diensten

U kunt, naast de diverse Arbeidsdeskundige diensten, ADenzo ook inschakelen voor onder andere:

 • Uitdagingen en projecten rond Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers
 • HR-ondersteuning
 • Arbodienstverlening (bijvoorbeeld RI&E, Geluidmetingen, PMO, Vitaliteitscan etc.)
 • Opleidings- en werkgelegenheidsprojecten
 •  (Interim) Management en Organisatie-advies

Staat uw uitdaging er niet bij of wenst u vrijblijvend een gesprek? Mail of bel, wij zijn u graag van dienst.

Van werk naar werk

Is uw medewerker uitgevallen en kan hij/zij (nog) niet geheel terug in het eigen werk? Heeft u behoefte aan deskundige begeleiding op het 1e, 2e en/of 3e spoor? Aarzel niet langer en neem vandaag nog contact op met ADenzo.

De inhoud van onze begeleidingstrajecten is op maat gesneden, waarbij een persoonlijke aanpak met een zakelijke benadering wordt gecombineerd. Een begeleidingstraject bevat echter altijd:

 • onderzoek verzuimdossier
 • uitgebreide en richtinggevende intakeprocedure (resultaat = bemiddelingsplan)
 • afstemmingscontacten tussen betrokken partijen (o.a. benoemen en verdelen verantwoordelijkheden en activiteiten, voortgangsgesprekken etc.)
 • Actie(s), communicatie, correspondentie met UWV indien aan de orde (met name bij spoor 3)
 • activering en begeleiding werknemer: - niet enkel aandacht voor het werkgerelateerde deel, maar ook voor overige re- integratiebelemmerende randvoorwaardelijke factoren, activiteiten gericht op het (her)pakken van de eigen regie door werknemer, focus leggen op de verdere toekomst van werknemer
 • een proactieve arbeidsmarktbenadering 
 • alle bijbehorende trajectadministratie (terugkoppeling na ieder gesprek per mail, rapportage eens per 3 maanden)
 • beoogd resultaat: hervatting van werknemer in passende arbeid

Uw voordelen:

 • afrekenen per kwartaal
 • no-cure, less pay

Welke weg naar werkhervatting er ook voor uw medewerker ligt, één ding weet u zeker: met ADenzo betaalt u nooit teveel!  

ADenzo is partner van: